CONTRACT FOR PARTIAL PROJECT ‘RIGHT BANK OF OOSTERWEEL LINK’ OFFICIALLY SIGNED

LANTIS, as Client for the Oosterweel link, and the temporary partnership Tijdelijke Maatschap RechterOever COmpleet, abbreviated to TM ROCO, officially signed the contract for the partial project ‘Right Bank of Oosterweel link’. This project was awarded to TM ROCO on 5 January 2021.

Download PDF

September 23, 2021
Press releases
CONTRACT DEELPROJECT RECHTEROEVER VAN OOSTERWEELVERBINDING OFFICIEEL ONDERTEKEND

Contact:
Cathérine Vergaert, Marketing & Communication - Van Laere
catherine.vergaert@vanlaere.be
T: +32 472 18 89 63