Het nieuwste schip van DEME, de sleephopperzuiger ‘Minerva’, werd vandaag officieel gedoopt in de haven van Zeebrugge, België. Het schip werd gedoopt door Marijke Verboven, de echtgenote van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. Tijdens de doopplechtigheid van ‘Minerva’ stelde DEME ook ‘Mellina’ voor, de grindhopperzuiger die door dochteronderneming DEME Building Materials zal worden ingezet.

Download PDF

DEME doopt ‘Minerva’, het eerste door LNG aangedreven baggerschip ter wereld

23 juni 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Dat ‘Minerva’ toetreedt tot de vloot is een mijlpaal voor de baggerindustrie. Deze sleephopperzuiger van 3.500 m3 is namelijk het eerste baggerschip ter wereld dat met dual fuel motoren uitgerust is en in LNG-modus kan werken. Het schip  heeft een ‘Green Passport’ en ‘Clean Design’-notatie. Daarmee voldoet het aan en overstijgt het de strengste internationale emissie-eisen.

Minerva’ werd gebouwd op de scheepswerf van Royal IHC in Nederland. Het nieuwe vaartuig maakt deel uit van DEME’s meerjarige vlootinvesteringsprogramma, dat tot doel heeft verder bij te dragen tot de efficiëntie, zowel op het vlak van productiviteit als dat van milieuprestaties. In 2017 vervoegen enkele baanbrekende schepen – waarvan er heel wat écht de eerste ter wereld zijn – de vloot. DEME investeert in dual fuel schepen die door LNG of diesel aangedreven kunnen worden, wat de koolstofuitstoot verlaagt en fijnstof, SOx en NOx, bijna volledig elimineert. LNG is intrinsiek schoon en heeft geen reinigingssystemen voor uitlaatgassen nodig (die het al eens laten afweten).

Bart Verboomen, hoofd van DEME’s Technical Departments: “We werken in een sector waar onze klanten investeren in groene energie en maatregelen treffen om de impact van hun operaties op het milieu te beperken. Voor DEME is het dus logisch over te stappen naar schonere brandstoftypes zoals LNG. Zo komen we tegemoet aan de vereisten van onze klanten en voldoen we aan de veranderende wetgeving en de emissiereductiedoelstellingen.”
 
Eens het volledige vlootinvesteringsprogramma voltooid is, zal DEME één van de weinige scheepseigenaars zijn die op zo'n grote schaal LNG als brandstof kunnen gebruiken. 

‘Mellina’ vervoegt DEME Building Materials’ vloot van grindhopperzuigers

Tijdens de doopplechtigheid van ‘Minerva’ stelde DEME ook ‘Mellina’ voor, de grindhopperzuiger die door dochteronderneming DEME Building Materials (DBM) zal worden ingezet. Deze hopper van de DEME-vloot werd onlangs omgebouwd en uitgerust met een nieuwe laad- en losinstallatie voor het duurzaam baggeren en vervoeren van mariene aggregaten. DBM is gespecialiseerd in het winnen, vervoeren, verwerken en aanleveren van mariene aggregaten voor de Europese bouwindustrie. ‘Mellina’ zal DEME Building Materials’ positie als één van de meest vooraanstaande baggerbedrijven voor mariene aggregaten in Europa verder versterken.

Voor bijkomende informatie:
Vicky Cosemans
DEME Communications
+32 3 250 59 22 
cosemans.vicky@deme-group.com