DISCLAIMER

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten waarvan Aannemingsmaatschappij CFE NV (hierna “CFE”) de exclusieve houder is, tenzij anders aangegeven.

CFE heeft als producent van de databank het recht om de extractie en het hergebruik van een substantieel deel van de databank te verbieden.

De gebruikers verbinden zich ertoe de informatie en gegevens die beschikbaar zijn op de CFE-site enkel voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Zij verbinden zich ertoe er geen direct of indirect gebruik van te maken.

Het is hen in het bijzonder verboden de op de website meegedeelde informatie en gegevens, bestanden, databases en andere documenten te vermenigvuldigen, aan te passen, te wijzigen of te communiceren, in welke vorm en op welke manier dan ook, zelfs gratis, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CFE.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt regelmatig en naar best vermogen bijgewerkt. CFE is echter in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige informatie die via de site wordt meegedeeld.

De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. CFE plaatst alleen links op sites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd. De gebruiker aanvaardt dat zijn keuze om via een hyperlink naar een andere site te gaan, op eigen risico is. Bijgevolg kan elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot een site die via een hyperlink is gelinkt, niet ondDISCLAIMERer de verantwoordelijkheid van CFE vallen.

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website of met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Disclaimer, wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen