Great place to work

De kracht van de groep CFE volgt rechtstreeks uit het talent van haar teams.

Deze menselijke ‘resources’ zijn veel meer dan een anonieme pool van medewerkers. In alle sectoren steunt onze activiteit op zeer specifieke knowhow en competenties. Daarom hechten wij veel belang aan een hele reeks fundamentele menselijke waarden: welzijn op het werk, gezondheid, veiligheid, waardering van de kennis, opleiding... 

Veiligheid als hoeksteen

Vanwege de complexiteit en de techniciteit van onze activiteiten moeten wij talenten vinden en koesteren. De groep CFE spant zich in om de best mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren en de druk op onze soms zware beroepen te verlichten. De hoeksteen van dat engagement is uiteraard de veiligheid. Alle componenten van de groep streven naar zero ongevallen en ontwikkelen heel concrete sensibiliserings- en informatiestrategieën.

De constante verbetering van niet alleen de veiligheid maar ook de arbeidsomstandigheden en -omgeving maakt de groep nog aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Een werkplek waar iedereen zich kan ontplooien, zich goed voelt, zich in alle sereniteit kan ontwikkelen en dus maximaal zijn potentieel aan de wereld van morgen bijdraagt.

Ontdek de kracht van de groep CFE

Lees meer over hoe de groep CFE bekwame en nieuwe medewerksters en medewerkers aantrekt, hen in staat stelt om zich te ontplooien, te ontwikkelen en het beste van zichzelf te geven.

Lees hoe CFE haar diversiteits- en inclusiebeleid uitvoert met een concrete acties zoals Youth Start.