Towards climate neutrality

CFE & horizon 2050

De Europese Raad, die de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese unie verenigt, beoogt een klimaatneutrale unie tegen 2050. Dat streefdoel illustreert het toenemende belang van de ecologische uitdagingen op alle niveaus van de maatschappij. De groep CFE deelt dit engagement en neemt nu al verschillende maatregelen om op termijn klimaatneutraal te worden.

CO2-uitstoot verkleinen

Het vraagstuk van het transport van materialen en afval is cruciaal. De optimalisatie ervan is de eerste hefboom die de groep CFE gebruikt om de koolstofvoetafdruk van haar activiteiten te verkleinen. Dankzij de synergie tussen onze polen en de toepassing van de meest geavanceerde planningstools verminderen we het aantal trajecten, terwijl we het wagenpark verduurzamen. Medewerkers worden aangespoord tot duurzaam vervoer.

Energie-efficiëntie

Een grotere energie-efficiëntie is een belangrijke uitdaging voor de klimaatneutraliteit. De groep CFE is zich hiervan bewust en positioneert zich als een belangrijke speler in dit domein. De systematische keuze, overal waar haalbaar, voor groene of hernieuwbare energie, zowel op de werven, bij residentiële projecten, als in de kantoren, is vandaag een evidentie binnen onze groep.

Bovendien neemt de groep een vooraanstaande positie in wat betreft de groeiende behoefte aan toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Daarnaast is er de constante aandacht voor andere vormen van duurzame energie.

Ontdek hoe CFE meerdere maatregelen neemt met als doel klimaatneutraliteit te bereiken

Towards climate neutrality