Installatie van funderingen uit de startblokken voor het grootste offshore windpark van België

DEME's installatieschip 'Innovation' zal koers zetten naar de Belgische Noordzee met de eerste lading van de 58 funderingen en transitiestukken voor de installatie van het SeaMade offshore windpark. De eerste vier funderingen en transitiestukken worden momenteel geladen bij de SIF terminal aan de Maasvlakte in Rotterdam.

05-september-2019
Persberichten
innovation-seamade.jpg

Met een capaciteit van 487 MW is SeaMade het grootste offshore windpark in België. SeaMade is een combinatie van twee offshore windprojecten, voorheen bekend onder de naam Mermaid (235 MW) en Seastar (252 MW). DEME staat in voor de installatie van de 58 funderingen en alle inter-arraykabels, de twee offshore substations en de onderzeese hoogspanningskabels van 220 kV. In de lente van 2020 zullen de turbines met een capacitieit van 8,4 MW op de funderingen geplaatst worden. Voor het einde van 2020 zal SeaMade hernieuwbare energie voorzien voor 500.000 Belgische gezinnen.

”Na maanden van zorgvuldige planning en engineering is het fantastisch dat de werken op zee van start gaan voor het grootste offshore windpark in België”, zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME. “Voorlopig is dit het laatst windpark in de Belgische Noordzee. Doordat ons land een koploper is wat betreft offshore windenergie, hebben we inmiddels een toonaangevende groep van Belgische bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van offshore windparken over de hele wereld. We kijken er naar uit om samen met onze partners en alle stakeholders het SeaMade-project te realiseren en we zijn ervan overtuigd dat onze gecombineerde expertise ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van België om de offshore windcapaciteit tegen 2025 te verdubbelen tot 4 GW."

“We zijn er trots op dat SeaMade de Belgische offshore windcapaciteit tot 2.262 MW zal opvoeren tegen 2020, precies zoals vooropgesteld werd door de Belgische federale overheid”, zegt Mathias Verkest, CEO van SeaMade. De windcapaciteit zal jaarlijks meer dan 8 TWh produceren. Dat is ongeveer 10% van de totale elektriciteitsbehoefte en 50% van de totale consumptie door huishoudens. Zelfs met de beperkte oppervlakte van de Belgische Noordzee is België wereldwijd de op vier na grootste producent van offshore wind. Na 2020 kan de offshore windenergiecapaciteit in de Belgische Noordzee verder ontwikkeld worden en verdubbeld tot minstens 4.000 MW. We hebben er vertrouwen in dat er oplossingen gevonden zullen worden die een adequate en tijdige netwerkconnectie mogelijk maken voor deze tweede ronde.”

Over DEME

DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd.

DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en milieuoplossingen.

DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is het actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

DEME realiseerde in 2018 een omzet van 2,65 miljard euro.

Bijkomende informatie:  
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com

We gebruiken cookies op onze website om technische mogelijkheden te ondersteunen om u de beste gebruikerservaring te bieden

We gebruiken ook analytische & reclamediensten. Voor opt-out klik voor meer informatie.