Algemene vergadering

Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering


Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 25.314.482 aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.

 

2022

Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022

Oproeping

Typeformulieren :

Intentie tot deelneming

Volmacht

Stemming op afstand

Jaarverslag 2021

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 

Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2022

Oproeping

Voorstel tot partiële splitsing CFE - (agendapunt 1.a.(i) - 1.b.)

Verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura aan DEME GROUP als gevolg van de partiële splitsing (art. 7.7 WVV) - (agendapunt 1.a.(ii))

Verslag van de oprichter van DEME GROUP m.b.t. de inbreng in natura aan DEME GROUP als gevolg van de partiële splitsing (art. 7.7 WVV) - (agendapunt 1.a.(ii))

Verslag van de oprichter van DEME GROUP m.b.t.. het toegestane kapitaal (art. 7.199 WVV - (agendapunt 1.a.(ii) – 2.c.)

Verslag van CFE m.b.t. het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van CFE (art. 7.199 WVV) - (agendapunt 1.a.(iii) – 6.)

DEME Group draft statuten - (agendapunt 2.a)

CV Kerstin Konradsson - (agendapunt 2.b)

CFE Draft Statuten - (agendapunt 4 - 8)

CFE Charter - (agendapunt 5) 

CFE Remuneratiebeleid - (agendapunt 5) 

CV An Herremans - (agendapunt 9.2)

CV B Global Management BV - (agendapunt 9.2)

NOTULEN

Typeformulieren :

Intentie tot deelneming

Volmacht

Stemming op afstand

 

 

Bekijk de archieven


2021     2020     2019     2018     2017     2016