In het boekjaar 2018 lieten de maatschappij CFE NV en de geconsolideerde groep de volgende resultaten noteren :

Jaarresultaten 2018

28 februari 2019
Investor relations
In miljoenen euro 2017
CFE NV
2018
CFE NV
2017
CFE Group
2018
CFE Group
Omzet 57,1 39,6 3.066,5 3.640,6
Bedrijfsresultaat -31,5 -23,9 249,4 227,2
Financiële opbrengsten / Financiële kosten (netto) 58,2 62,7 -22,2 -8,5
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 26,7 38,8 227,2 218,8
Belastingen -0,2 -0,1 -48,4 -49,6
Winst (verlies) van het boekjaar 26,5 38,7 178,8 169,2
Aandeel van de groep in dit resultaat - - 180,4 171,5