In het boekjaar 2019 liet de groep CFE NV de volgende resultaten noteren :

Jaarresultaten 2019

28 februari 2020
Investor relations
In miljoenen euro 2018 2019
Omzet 3.640,6 3.624,7
Bedrijfsresultaat 227,2 177,7
Financiële opbrengsten / Financiële kosten (netto) -8,5 -7,8
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 218,8 169,9
Belastingen -49,6 -38,6
Winst (verlies) van het boekjaar 169,2 131,4
Aandeel van de groep in dit resultaat 171,5 133,4