Langetermijncontract voor DEME in Papua-Nieuw-Guinea.

Zwijndrecht 23 juni 2015 - Ok Tedi Mining Ltd. heeft zonet een contractverlenging van vijf en een half jaar toegekend aan Dredging International (DEME), voor het baggeren van mijnbouwsedimenten in het lager gelegen gedeelte van het Ok Tedi-rivierstelsel, in de westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea. 

23-juni-2015
Persberichten

OK Tedi Mining Ltd. (OTML) is een belangrijke producent van koperconcentraat en exploiteert een open koper-, goud- en zilvermijn aan de Fubilanberg, in de ‘Star Mountains’ gelegen in de westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea, zo’n 24 km van de grens met West-Papoea in Indonesië.

Met de uitvoering van het Lower Ok Tedi-baggerproject wil OTML de rivierbedding verdiepen om te voorkomen dat de rivier te ver buiten haar oevers treedt. Daarnaast wil OTML afsterving beperken in het overstromingsgebied stroomafwaarts van Bige langsheen de Ok Tedi-rivier en de Fly-rivier door een deel van de rivier ter hoogte van Bige, ongeveer 100 km van de mijn, uit te baggeren. OTML laat deze saneringsbaggerwerken al sinds 1998 doorlopend uitvoeren, met uitstekende ecologische resultaten.

Sinds de start van het programma in 1998 zet OTML via Dredging International’s lokaal bedrijf Dredeco PNG steevast de cutterzuiger ‘Cap Martin’ in om de mogelijk verontreinigde sedimenten stroomafwaarts af te vangen en op te slaan in kunstmatige reserves op de oostelijke en westelijke oever in Bige. Tot nog toe werden ruim 170 miljoen m3 sedimenten verwijderd en overgepompt naar de reserves tot 30 m hoog, die zich tot op 6 km van het baggergebied bevinden.

Sinds met de baggerwerkzaamheden werd begonnen, is er een duidelijke verbetering merkbaar in het milieugevoelige rivierstelsel stroomafwaarts van Bige, met een verminderde afsterving en de verschijning van secundaire groei langsheen de oevers tot gevolg.

OTML kreeg onlangs groen licht om zijn mijnbouwactiviteiten voor te zetten. Die voortzetting kreeg de goedkeuring en steun van alle stakeholders en lokale gemeenschappen.

Naar aanleiding van de beslissing van OTML om de mijn verder uit te baten en de geslaagde uitvoering van het gezamenlijke saneringsbaggerprogramma sinds 1998 heeft OTML dit vervolgcontract voor het baggeren van sedimenten opnieuw voor vijf en een half jaar aan Dredging International toegewezen.

Tegelijkertijd startte het milieuteam met de heraanplanting op de voltooide delen van de reserves. De bedoeling is om de hellingen en top te stabiliseren dankzij een duurzame groene afdekking en om een primair plantendek aan te leggen voor de latere aanplanting van boomsoorten met een breed bladerdek.

Alle werkzaamheden zijn onderworpen aan de ‘Mining Act’ en voldoen aan alle vereisten van het ‘Environmental Regime’, dat alle verplichtingen inzake milieubeheer en -rapportage in overeenstemming met een reeks ecologische waarden beschrijft. Ieder jaar wordt een gerichte monitoring uitgevoerd en wordt een milieujaarrapport voorgelegd aan de overheid, die samen een degelijk regelgevend kader vormen voor de saneringsinspanningen van de DEME-groep op lange termijn.

Het contract heeft een waarde van 220 miljoen USD (ongeveer 194 miljoen EUR).

Dit project is een mooi staaltje van de duurzame oplossingen die DEME ontwikkelt op lange termijn voor wereldwijde problemen: voor het Ok Tedi-project zet Dredging International zijn baggertuigen op een innovatieve manier in om de milieuvervuiling effectief te saneren. De wereldwijde vraag naar het koper van OTML blijft aanhouden en DEME is tevreden dat het de ontginning van dit strategische erts mogelijk maakt op een milieuverantwoorde manier, met respect voor de belangen van alle lokale stakeholders. DEME bewijst hiermee, niet alleen in het kader van het Ok Tedi-project maar ook elders in de wereld, dat economische groei hand in hand kan gaan met de bescherming van het milieu.

Perscontact:
Ann Wittemans
Communication Manager
T +32 3 210 67 94
M + 32 470 88 04 71
Wittemans.Ann@deme

We gebruiken cookies op onze website om technische mogelijkheden te ondersteunen om u de beste gebruikerservaring te bieden

We gebruiken ook analytische & reclamediensten. Voor opt-out klik voor meer informatie.