Inkoop eigen aandelen

De raad van bestuur heeft op 29 juni 2022 besloten om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor een totaal bedrag van maximaal 1.250.000 CFE-aandelen, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop van eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2019. Het inkoopprogramma kadert in de lange termijn incentive plannen ten voordele van de leden van het executief comité van CFE.

Download Pdf

08-juli-2022
Inkoop en vervreemding eigen aandelen
Inkoop eigen aandelen

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:

Fabien De Jonge, Chief Financial Officer - tel. +32 2 661 13 12 - mail : fabien_de_jonge@cfe.be
Ann Vansumere, Communication Manager - tel. +32 2 661 13.97 - mail : ann_vansumere@cfe.be