INKOOP EIGEN AANDELEN

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (“CFE”) kondigt aan dat de raad van bestuur heeft besloten om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor een totaal bedrag van maximaal 1.250.000 CFE-aandelen, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop van eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2019. Het inkoopprogramma kadert in de lange termijn incentive plannen ten voordele van de leden van het executief comité van CFE.

Download PDF

30-juni-2022
Persberichten Inkoop en vervreemding eigen aandelen