TRANSPARANTIEKENNISGEVINGEN


01-januari-2018
Persberichten
TRANSPARANTIEKENNISGEVINGEN

2014

10 maart Kennisgeving betreffende het einde akkoord van onderling overleg

2013

24 december Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen in een
genoteerde vennootschap

2010

29 april Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen in een
genoteerde vennootschap
26 april Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen in een0
genoteerde vennootschap

2009

8 mei Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen in een
genoteerde vennootschap
20 januari Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen in een
genoteerde vennootschap

2008

25 september Kennisgeving betref. belangrijke deelnemingen
n een genoteerde vennootschap

2007

1 september Kennisgeving                                                                                
  Bijlage van de kennisgeving
2 mei Transparantiewet