TRANSPARANTIEVERKLARING

Overeenkomstig artikel 14, paragraaf 1 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, kondigt CFE aan dat zij op 1 juli 2022 de bijgevoegde transparantieverklaring heeft ontvangen, waaruit blijkt dat naar aanleiding van de opslorping van Vinci Construction SAS door Eurovia SAS (vanaf 1 juli 2022 genaamd Vinci Construction SAS), heeft Vinci Construction SAS een participatie van 12,11% in Aannemingsmaatschappij CFE NV. Deze verklaring wordt gedaan na overschrijding, op 1 juli 2022, van de verklaringsdrempel van 10%.

Download Pdf

01-juli-2022
Persberichten
TRANSPARANTIEVERKLARING

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:

Fabien De Jonge, Chief Financial Officer - tel. +32 2 661 13 12 - mail : fabien_de_jonge@cfe.be
Ann Vansumere, Communication Manager - tel. +32 2 661 13.97 - mail : ann_vansumere@cfe.be