WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN ORGANISATIE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 MEI 2020 ALS GEVOLG VAN COVID-19

Download PDF

22-april-2020
Persberichten
WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN ORGANISATIE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 MEI 2020 ALS GEVOLG VAN COVID-19

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen per e-mail naar volgend emailadres: general_meeting@cfe.be