JAARRESULTATEN 2019

In het boekjaar 2019 liet de groep CFE NV de volgende resultaten noteren :


28-februari-2020
Presentaties
JAARRESULTATEN 2019

In miljoenen euro

2018 2019
Omzet 3.640,6 3.624,7
Bedrijfsresultaat

227,2

177,7

Financiële opbrengsten / Financiële kosten (netto)

-8,5

-7,8

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

218,8

169,9

Belastingen

-49,6

-38,6

Winst (verlies) van het boekjaar

169,2

131,4

Aandeel van de groep in dit resultaat

171,5

133,4