Belangrijke acquisitie door BPI in het Groothertogdom Luxemburg

Via zijn dochteronderneming CLI heeft BPI (groep CFE) op 9 juli 2015, in partnership, onroerende goederen overgenomen die eigendom waren van Mavin Property Fund, een door Breevast gecontroleerde bevek.

De overgenomen goederen omvatten:

  • Stad Luxemburg – Route d’Esch 242‐248 (met een bijzonder plan van aanleg – BPA). Een terrein (en te slopen gebouwen) van 16.255 m2 dat de mogelijkheid biedt, onder voorbehoud van de ad‐hocvergunningen, om een woon‐, winkel‐ en kantorenproject met een bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 40.000 m2 te ontwikkelen.
  • Gemeente Differdange – Place des Alliés 18. Een terrein van 3.863 m2 met een stedenbouwkundige vergunning die de bouw van 50 appartementen en bedrijfsruimtes met een bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 2.350 m2 toelaat.

Deze acquisitie toont aan dat BPI op al zijn markten, zowel nationaal als internationaal, nieuwe ontwikkelingskansen kan vinden die evenredig zijn aan zijn ambities. De twee ontwikkelingen die worden overwogen, zullen net als de eerdere verwezenlijkingen van BPI in Luxemburg en België referenties op het gebied van integratie, duurzaamheid en uitmuntendheid zijn en de knowhow van het bedrijf etaleren. In de geest van de projecten die eerder al succesvol door CLI werden geleid, vormt deze investering een ambitieuze uitdaging die zal helpen om de aanwezigheid van CLI op de Luxemburgse markt een permanent karakter te geven.

Voor meer informatie:
Jacques Lefèvre*
Gedelegeerd bestuurder – BPI
Tel.: +32 (0)2 663 60 10
jlefevre@bpisa.be

Document
Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen