Het gebouw KONS, ontwikkeld door IMMOBEL, BPI Luxemburg en BESIX RED is afgewerkt en opgeleverd

IMMOBEL NV, BPI Luxemburg en BESIX RED NV hebben definitief hun aandelen van de maatschappij PEF KONS INVESTMENT S.A. verkocht aan AXA IM –Real Assets voor rekening van AXA Belgium

De herontwikkeling van het KONS‐gebouw, in het centrum van Luxemburg‐stad, tegenover het treinstation, heeft erin bestaan op de plaats van de oude “Galerie KONS” een performant gebouw – met BREEAM certificaat “Very Good” – neer te zetten dat bovengronds 20.600 m2 vloeroppervlakte ontwikkelt, waarvan 14.600 m2 kantoorruimte, 2.400 m2 winkelruimte en 3.500 m2 woonfunctie.

De drie projectontwikkelaars, IMMOBEL, BPI Luxemburg en BESIX RED, hebben in nauwe samenwerking dit project verwezenlijkt dat ertoe zal bijdragen om aan de stationsbuurt een nieuwe dynamiek te geven.

Een dubbelslag voor ING Luxemburg
ING heeft bezit genomen van het overgrote deel van de 14.600 m2 kantoorruimte. Zo beschikt de bank over een nieuw hoofdkwartier dat ideaal gelegen is tegenover het treinstation evenals over een nieuw bankagentschap.

“De ingebruikname van onze nieuwe hoofdzetel laat ons toe het geheel te verenigen van de zowat 700 personeelsleden die nu verspreid zijn over vier centrale gebouwen in Luxemburg‐stad, en dus er zowel de commerciële als de administratieve activiteiten te groeperen” verklaart Monique Chalon, Program Manager van het project bij ING.

Door de onmiddellijke nabijheid van het treinstation geniet het gebouw op het gebied van de mobiliteit van een uitzonderlijk goede toegankelijkheid.

Een nieuw leven voor de “Galerie KONS”
Het nieuw stedenbouwkundig complex dat de site van de vroegere Galerie KONS herbestemt, omvat een aanzienlijke verhoging van de kantooroppervlakte evenals 32 woningen en winkelruimte op het gelijkvloers. Het project, met een “Very Good” BREEAM certificaat voor het kantoorgedeelte, onderscheidt zich door de hoogkwalitatieve herontwikkeling wat betreft duurzame bouw en milieugerichte gebouwprestaties. Hiertoe wordt o.a. bijgedragen door de groendaken en de drie binnenpleintjes met groenaanleg.

Het project, dat toevertrouwd werd aan het Luxemburgs architectenbureau M3 Architectes, heeft erin bestaan de site van de vroegere “Galerie KONS” volledig herop te bouwen met uitzondering van de parkings, die bewaard en vernieuwd zijn geweest. Dat verplicht behoud en de beperkingen die voortvloeien uit de ligging in een dicht stedelijk weefsel hebben de architecten ertoe geleid te kiezen voor een gemengde structuur uit staal en beton voor het kantoorgedeelte, die onlangs bekroond is geweest met de prijs « Ingenieurpreis des Deutschen Stahlbaues 2017 ». Het gebouw bevat ook een auditorium met 120 plaatsen en een atrium over vijf verdiepingen als articulatie van de verschillende kantoorruimtes.

Het project is afgewerkt en opgeleverd
In juli 2014, aangetrokken door de uitzonderlijke ligging van het project en zijn uitstekende prestaties, had AXA IM – Real Assets zich voor rekening van AXA Belgium ertoe verbonden de maatschappij PEF KONS INVESTMENT S.A. te verwerven, eigenaar van het gebouw “KONS”, onder opschortende voorwaarden. Door het vervullen van deze voorwaarden, waaronder de huur door ING van het meerdere deel van de kantoorruimte, is de deal kunnen afgerond worden, voor een bedrag van ongeveer 159 MEUR.

Er is nog 2.500 m2 kantoorruimte te huur en er zijn nog enkele autostaanplaatsen beschikbaar maar alle winkelruimte en alle woningen zijn verkocht.

Voor meer informatie:
Jacques Lefèvre en Arnaud Regout
Administrateurs BPI Luxembourg
+32 (0)2 663 60 10
jlefevre@bpisa.be
are@bpibe.com

Document
Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen