Reactie naar aanleiding van de persovername door Belga verspreid op dinsdag 2 juni om 16u21

CFE wenst enkele belangrijke elementen te verduidelijken naar aanleiding van een artikel dat Médor op 2 juni 2020 verstuurde naar het persagentschap Belga.

Amart, een bijkantoor van BPC NV, werd op 19 mei 2020 veroordeeld wegens sociaalrechtelijke inbreuken die door een onderaannemer in 2017 zouden begaan zijn.

Het is belangrijk te preciseren dat de veroordeling enkel betrekking heeft op het bijkantoor Amart, een in Brussel actieve bouwonderneming, maar in geen geval de andere entiteiten of activiteiten van de groep CFE treft. Bovendien wordt de veroordeling opgeschort en bijgevolg heeft ze op zich geen praktische gevolgen voor de activiteiten van deze entiteit.

Amart weerlegt ten stelligste de beschuldigingen die haar in de beslissing in eerste aanleg ten laste worden gelegd en zal tegen deze uitspraak in beroep gaan. Gezien de lopende procedure wordt er geen bijkomende informatie verstrekt.

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:
Piet Dejonghe
Gedelegeerd Bestuurder
Tel. +32 2 661 13 19
mail: piet_dejonghe@cfe.be

Fabien De Jonge
Financieel en Administratief Directeur
Tel. +32 2 661 13 12
mail: fabien_de_jonge@cfe.be

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen