Raad van Bestuur

De raad van bestuur bepaalt de oriëntaties en de waarden, de strategie en het kernbeleid van de vennootschap. Hij onderzoekt de significante operaties die er betrekking op hebben en keurt ze goed, ziet toe op hun uitvoering en bepaalt elke maatregel die nodig is voor de implementatie van zijn beleid. Hij beslist over het risiconiveau dat de vennootschap bereid is te aanvaarden.

De samenstelling van de raad van bestuur mikt op een evenwicht tussen ervaring, competentie en onafhankelijkheid, met eerbied voor de diversiteit en meer bepaald de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De raad van bestuur ziet meer bepaald toe op het behoud van het evenwicht van zijn samenstelling inzake leeftijd en professionele en internationale ervaring. Hij vindt het ook belangrijk om te beschikken over personen met ervaring in het domein van de technologische en digitale transformatie. Deze evenwichten worden jaarlijks door het benoemings- en remuneratiecomité opnieuw beoordeeld.

De raad van bestuur van de groep CFE bestaat uit de 11 volgende leden :

Luc Bertrand
Luc Bertrand
Voorzitter van de raad van bestuur
Voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité
Vervaljaar van mandaat: 2025
Piet Dejonghe
Piet Dejonghe
Bestuurder
Vervaljaar van mandaat: 2025
Hélène Bostoen
Hélène Bostoen
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het auditcomité
Lid van het benoemings- en remuneratiecomité
Vervaljaar van mandaat: 2025
Lieve Creten
Lieve Creten
Bestuurder
Vertegenwoordigt Lieve Creten BV
Stéphane Burton
Stéphane Burton
Onafhankelijk bestuurder
Vervaljaar van mandaat: 2026
Koen Janssen
Koen Janssen
Bestuurder
Vervaljaar van mandaat: 2025
An Herremans
An Herremans
Bestuurder
Vervaljaar van mandaat: 2026
Christian Labeyrie
Christian Labeyrie
Bestuurder
Lid van het auditcomité
Vervaljaar van mandaat: 2024