Mobix verlicht de wegen van de toekomst

Het project LuWa, ook bekend als ‘Plan Lumières 4.0’, is een contract van 20 jaar voor de geleidelijke installatie van in totaal ongeveer 100.000 nieuwe ‘intelligente’ led-verlichtingstoestellen langs de belangrijkste wegen van het Waals Gewest. Een opdracht die werd toevertrouwd aan het consortium LuWa, waarvan CFE, via MOBIX, een van de belangrijkste actoren is.

Dit is het eerste project voor duurzame ontwikkeling met de vervanging van verouderde natriumlampen door ledlampen die minder energie verbruiken en een langere levensduur hebben. Een systeem voor de variatie van de lichtintensiteit zal op lange termijn een energiebesparing met 76% mogelijk maken, de uitstoot van 166.000 ton CO2 vermijden en de lichtverontreiniging beperken.

Vervanging van wegverlichting
Het renovatieplan voorziet de vervanging van de natriumlampen door leds en de modernisering van de verlichtingsinfrastructuur: transformatoren, stroomcabines, distributieleidingen en verlichtingstoestellen op een net van 2.700 kilometer snelwegen en rijkswegen (waaronder 400 kilometer kruispunten), en ook op de parkings langs de snelwegen en de parkings met gemeenschappelijke plaatsen.

Belangrijke innovatie voor verkeersveiligheid
De veiligheid van de gebruikers verbeteren en tegelijk dankzij innovatie de energiebesparing optimaliseren. Dat is de centrale pijler van het ‘Plan Lumières 4.0’. Zo worden de Waalse autosnelwegen de eerste met elkaar verbonden autosnelwegen in Europa.

Innovatief aan het project is de invoering van een detectiesysteem van spookrijders. Dit wordt mogelijk door de modernisering van de openbare verlichting en de installatie van camera's voor voertuigdetectie. Concreet: wanneer een voertuig op een afrit van een snelweg tegen de rijrichting in rijdt, wordt dat meteen door een camera gedetecteerd. Onmiddellijk beginnen de lichten op de oprit te knipperen om zowel de verstrooide bestuurder als de bestuurders die in de juiste richting rijden, te waarschuwen voor het gevaar. Tegelijkertijd wordt een waarschuwing verstuurd naar het PEREX Centre in Daussoulx, dat het verkeer op het autosnelwegennet controleert en beheert. Een primeur in Europa! Tegen 2023, het einde van de vernieuwingsperiode, zullen alle 300 autosnelwegopritten in Wallonië met dit systeem zijn uitgerust.

Opdrachtgever : SOFICO
Bouwperiode : 2020 - 2040
Project gerealiseerd door : MOBIX

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen