Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt de oriëntaties en de waarden, de strategie en het kernbeleid van de vennootschap. Hij onderzoekt de significante operaties die er betrekking op hebben en keurt ze goed, ziet toe op hun uitvoering en bepaalt elke maatregel die nodig is voor de implementatie van zijn beleid. Hij beslist over het risiconiveau dat de vennootschap bereid is te aanvaarden.

De samenstelling van de raad van bestuur mikt op een evenwicht tussen ervaring, competentie en onafhankelijkheid, met eerbied voor de diversiteit en meer bepaald de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De raad van bestuur ziet meer bepaald toe op het behoud van het evenwicht van zijn samenstelling inzake leeftijd en professionele en internationale ervaring. Hij vindt het ook belangrijk om te beschikken over personen met ervaring in het domein van de technologische en digitale transformatie. Deze evenwichten worden jaarlijks door het benoemings- en remuneratiecomité opnieuw beoordeeld.

De raad van bestuur van de groep CFE bestaat uit de 11 volgende leden :

Luc Bertrand

Luc Bertrand

Voorzitter van de raad van bestuur

Voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité
Vervaljaar van mandaat: 2025

Piet Dejonghe

Piet Dejonghe

Gedelegeerd bestuurder CFE NV

Vervaljaar van mandaat: 2025

Leen Geirnaert

Leen Geirnaerdt

Onafhankelijk bestuurder

Lid van het auditcomité
Vervaljaar van mandaat: 2024

Ciska Servais

Ciska Servais

Bestuurder

Vervaljaar van mandaat : 2023
 

John-Eric Bertrand

John-Eric Bertrand

Bestuurder

Voorzitter van het auditcomité
Vervaljaar van mandaat: 2025

Christian Labeyrie

Christian Labeyrie

Bestuurder

Lid van het auditcomité
Vervaljaar van mandaat: 2024

Muriel Delathouwer

Muriel De Lathouwer

Onafhankelijk bestuurder

Lid van het auditcomité
Lid van het benoemings- en remuneratiecomité
Vervaljaar van mandaat: 2022

Philippe Delusinne

Philippe Delusinne

Bestuurder

Vervaljaar van mandaat: 2024

helene bostoen

Hélène Bostoen

Onafhankelijk bestuurder

Lid van het auditcomité
Lid van het benoemings- en remuneratiecomité
Vervaljaar van mandaat: 2025

We gebruiken cookies op onze website om technische mogelijkheden te ondersteunen om u de beste gebruikerservaring te bieden

We gebruiken ook analytische & reclamediensten. Voor opt-out klik voor meer informatie.