Staat van het kapitaal

Maatschappelijk kapitaal  
Geplaatst kapitaal - op 26.04.2019 €41.329.482
Samenstelling van het kapitaal op 31 december 2020  
1) Totaal aantal aandelen zonder vermelding van de nominale waarde 25.314.482
2) Soort aandelen  
  Aandelen op naam 18.704.415
  Gedematerialiseerde aandelen 6.610.067
3) Aandeelhouders met 3% of meer van
de stemmen naargelang de aandelen die ze bezitten
 
  Ackermans & van Haaren, Naamloze Vennootschap
Begijnenvest, 113
2000 Antwerpen
​62,10%
  VINCI CONSTRUCTION SAS 5, cours Ferdinand-de-Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCE
12,11% 
Machtiging tot kapitaalverhoging  

Krachtens de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2019,
is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, 
te verhogen met een bedrag van maximum € 5.000.000 en zulks voor een duur van 5 jaar.

€ 5.000.000
Deze machtiging vervalt op 21 mei 2024.