Staat van het kapitaal

Maatschappelijk kapitaal  
Geplaatst kapitaal - op 26.04.2019 €41.329.482
Samenstelling van het kapitaal op 31 december 2019  
1) Totaal aantal aandelen zonder vermelding van de nominale waarde 25.314.482
2) Soort aandelen  
  Aandelen op naam 18.669.755
  Gedematerialiseerde aandelen 6.644.727
3) Aandeelhouders met 3% of meer van
de stemmen naargelang de aandelen die ze bezitten
 
  Ackermans & van Haaren, Naamloze Vennootschap
Begijnenvest, 113
2000 Antwerpen
​60,91% hetzij 15.419.521
  Kennisgeving op 7 maart 2014 aandelen
  VINCI CONSTRUCTION SAS 5, cours Ferdinand-de-Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCE
12,11% hetzij 3.066.460
  Kennisgeving op 7 maart 2014 aandelen
Toegestaan niet geplaatst kapitaal  
Krachtens de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014,
is de raad van bestuur gemachtigd in één of meerdere malen het maatschappelijk kapitaal ten
belope van een maximum bedrag van € 2.500.000 te verhogen en zulks voor een duur van 5 jaar.
€ 2.500.000
Deze machtiging vervalt op 29 april 2020.