Structuur van het aandeelhouderschap

Tijdens het afgelopen boekjaar vond er geen enkele verandering in het kapitaal van de vennootschap plaats.

Bij de sluiting van het boekjaar bedroeg het uitgegeven kapitaal 41.329.482,42 euro, vertegenwoordigd door 25.314.482 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Alle aandelen zijn volledig volstort.

Bij de sluiting van het boekjaar 2021 zijn de aandeelhouders die 3% of meer bezitten van de stemrechten met betrekking tot de effecten die ze aanhouden:

  • Ackermans & van Haaren SA - 15.725.684 aandelen (hetzij 62,12%)

Begijnenvest, 113
B-2000 Antwerpen (België)

  • VINCI Construction SAS - 3.066.460 aandelen (hetzij 12,11%)

1973, Boulevard de la Défense
F-92757 Nanterre Cedex (France)

In de statuten van de Vennootschap, zoals gewijzigd op 29 juni 2022, werd de statutaire kennisgevingsdrempel van 3% geschrapt. Enkel de quota voorgeschreven in artikel 6, § 1, eerste lid van de Transparantiewet zijn voortaan van toepassing.

Blijf op de hoogte. Ontdek onze laatste projecten, artikels, rapporten en heldenjobs.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Cookies-instellingen