Towards climate neutrality

CFE & horizon 2050

 

De Europese Raad, die de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese unie verenigt, beoogt een klimaatneutrale unie tegen 2050. Dat streefdoel illustreert het toenemende belang van de ecologische uitdagingen op alle niveaus van de maatschappij. De groep CFE deelt dit engagement en neemt nu al verschillende maatregelen om op termijn klimaatneutraal te worden.

CFE towards climate neutrality

CO2-uitstoot verkleinen 


Het vraagstuk van het transport van materialen en afval is cruciaal. De optimalisatie ervan is de eerste hefboom die de groep CFE gebruikt om de koolstofvoetafdruk van haar activiteiten te verkleinen. Dankzij de synergie tussen onze polen en de toepassing van de meest geavanceerde planningstools verminderen we het aantal trajecten, terwijl we onze nieuwe generatie schepen met dual fuel-motoren en het wagenpark verduurzamen. Medewerkers worden aangespoord tot duurzaam vervoer.

Energie-efficiëntie

 

Een grotere energie-efficiëntie is een belangrijke uitdaging voor de klimaatneutraliteit. De groep CFE is zich hiervan bewust en positioneert zich als een belangrijke speler in dit domein. De systematische keuze, overal waar haalbaar, voor groene of hernieuwbare energie, zowel op de werven, op het water, bij residentiële projecten, als in de kantoren, is vandaag een evidentie binnen onze groep.

Met onder meer de installatie van offshore windparken neemt de groep CFE bovendien een vooraanstaande positie in wat betreft de groeiende behoefte aan toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Daarnaast is er de constante aandacht voor andere vormen van duurzame energie zoals de productie, opslag en het transport van groene waterstof en pionieren we daarbij met verschillende ‘wind to hydrogen’-initiatieven.
 

Ontdek hoe CFE
meerdere maatregelen neemt
met als doel klimaatneutraliteit
te bereiken

 

Ontdek hoe CFE met een logistiek platform (BCCC) de doorvoer van materialen optimaliseert, zelfs met binnenschepen

Hoe verduurzaamt DEME zijn vloot

Ontdek hoe de groep CFE het grootste offshore windpark in België installeert en duurzame energie ontwikkelt
 

We gebruiken cookies op onze website om technische mogelijkheden te ondersteunen om u de beste gebruikerservaring te bieden

We gebruiken ook analytische & reclamediensten. Voor opt-out klik voor meer informatie.