Duurzaamheidsambities

De ambitie van CFE ?

Die is duidelijk: de groep wil een referentie worden in duurzaamheid. Op basis van een weldoordachte en door de hele groep gedragen strategie werkt de groep CFE op basis van vijf krachtlijnen elke dag aan die ambitie.

1. BUILD FOR THE FUTURE

Door al vandaag de habitat van morgen te bedenken, bevestigt de groep CFE haar rol als voorloper en maakt het haar duurzaamheidsengagement sterk. De milieuproblematiek sluit aan op die van het samenleven en de maatschappelijke uitdagingen.

Ontdek de toekomst

2. OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

De groep CFE dankt haar successen in grote mate aan de toepassing van efficiënte processen en het gebruik van aangepaste technologieën. De operationele uitmuntendheid van alle entiteiten vertrekt van een voortdurend zoeken naar innoverende oplossingen, zowel voor het dagelijkse beheer van de administratieve procedures of de relaties met de verschillende partners, als voor de ontwikkeling van technologieën die onze manier van leven ingrijpend kunnen veranderen.

Meer weten

3. BE A GREAT PLACE TO WORK

De kracht van de groep CFE volgt rechtstreeks uit het talent van haar teams. Deze menselijke ‘resources’ zijn veel meer dan een anonieme pool van medewerkers. In alle sectoren steunt onze activiteit op zeer specifieke knowhow en competenties. Daarom hechten wij veel belang aan een hele reeks fundamentele menselijke waarden: welzijn op het werk, gezondheid, veiligheid, waardering van de kennis, opleiding...

Al onze talenten

4. TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

De Europese Raad, die de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese unie verenigt, beoogt een klimaatneutrale unie tegen 2050. Dat streefdoel illustreert het toenemende belang van de ecologische uitdagingen op alle niveaus van de maatschappij. De groep CFE deelt dit engagement en neemt nu al verschillende maatregelen om op termijn klimaatneutraal te worden.

CFE richting 2050

5. PARTNER FOR CHANGE

We leven in een wereld die voortdurend evolueert. De behoeften en de eisen van het samenleven en de uitdagingen van het klimaat en de demografie doen onze manier van leven alsmaar sneller veranderen. Verbeelden, uitvinden, een betere toekomst bouwen voor iedereen: de groep CFE is klaar voor die uitdagingen en wil een actor van verandering zijn.

CFE partner for change

Hoe hebben wij duurzaamheidsambities bepaald in de groep CFE?

Duurzame strategie

Bekijk alle verhalen die illustreren hoe de groep CFE zijn ambities waar maakt.

Onze verhalen