LICHTPLAN 4.0: DE WAALSE AUTOSNELWEGEN ZETTEN EEN STAP NAAR DE TOEKOMST

Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio, en SOFICO, de Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures, heeft zopas het contract voor het ontwerp, de modernisering, de financiering, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting op de grote assen van de (autosnel)wegen van het Waalse Gewest toegekend aan het
consortium LuWa, bestaande uit Citelum (gemandateerde), Luminus, CFE en DIF.

Download PDF

13-maart-2019
Persberichten
LICHTPLAN 4.0: DE WAALSE AUTOSNELWEGEN ZETTEN EEN STAP NAAR DE TOEKOMST