PROJECT BROUCK'R: IMMOBEL & BPI REAL ESTATE HERZIEN HET ONTWERP

De bouwvergunning voor de herontwikkeling van het project Brouck'R werd verleend in juli 2021 maar in april 2022 besliste de Raad van State om ze te schorsen. In overleg met urban.brussels en de staatssecretaris hebben Immobel en BPI besloten om het ontwerp van Brouck'r te optimaliseren. Tot de wijzigingen behoort onder meer de schrapping van het dakvolume.

Download Pdf

05-juli-2022
Persberichten
PROJECT BROUCK'R: IMMOBEL & BPI REAL ESTATE HERZIEN HET ONTWERP

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:

Fabien De Jonge, Chief Financial Officer - tel. +32 2 661 13 12 - mail : fabien_de_jonge@cfe.be
Ann Vansumere, Communication Manager - tel. +32 2 661 13.97 - mail : ann_vansumere@cfe.be